Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Bir Çemberin Alan Formülünü Görselleştirme

Bir çemberin alan formülünü, çemberi parçalara bölüp bunları yeniden düzenleyerek elde edin.

Sonuç olarak

Aşağıdaki açık uçlu soruları daha derin matematiksel bağlantılar kurmak için kendi başınıza veya diğerleriyle cevaplayın.

Çember yeniden düzenlenip parça sayısı artırıldığında, yeniden düzenlenmiş parçaların oluşturduğu şekil neye benzemektedir?

Paralelkenarın alan formülü şeklindedir. Pek çok parçaya ayrılarak yeniden düzenlenmiş olan çemberin yeni şekli bir paralelkenar gibi görünüyorsa, bunun taban ve yükseklik ölçüleri ne olur?

Çemberin alan formülü ile çemberin dilimlerinin yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan paralelkenarın alan formülü arasındaki ilişki nedir?