Classificació de triangles

Observa què passa quan tens un triangle equilàter, un d'isòsceles i un d'escalè i contesta les preguntes que trobaràs a continuació

Un triangle equilàter té

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Comprova la meva reposta (3)

Quan valen els angles d'un triangle equilàter?

Un triangle isòsceles té

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
  • D
Comprova la meva reposta (3)

Com definiries un triangle escalè?

Quan val la suma dels angles d'un triangle escalè?