Souřadnice bodu v prostoru

Změňte polohu bodu A ve 3D nákresně tak, aby jeho souřadnice odpovídaly zadání v levé nákresně, která zobrazuje pravoúhlý průmět shora. První příklad pro A = (2, 2, 4) je vyřešen správně. Pokud rozumíte zakreslení souřadnicových os a určení souřadnic v prostoru, klikněte na "Další úloha".
Kliknutím na vrchol A v pravé 3D nákresně přepínáte mezi posunem boduToolbar Image vodorovně a svisle. Značení: A1 - pravoúhlý průmět bodu A do souřadnicové roviny (xy) A2 - pravoúhlý průmět bodu A do souřadnicové roviny (xz) A3 - pravoúhlý průmět bodu A do souřadnicové roviny (yz) Ax, Ay - pravoúhlé průměty bodu A do souřadnicových os x a y.