Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Predstavljanje derivacije - nagib grafa funkcije

Sad vi budite učenik...

  1. Pomičite točku A duž grafa funkcije i pretpostavite kojeg je oblika putanja putanje točke S, što odgovara funkciji nagiba. Move point A along the function graph and make a conjecture about the shape of the path of point S, which corresponds to the slope function.
  2. Uključite trag točke S. Pomičite točku A te provjerite svoju pretpostavku. Savjet: Desni klik na točku S (MacOS: Ctrl-click, tablet: dugi dodir) i odaberite Pokaži trag.
  3. Jednadžbu nagiba iz gornje vaše pretpostavke unesite u traku za unos pomoću g(x)= .... Pomičite točku A duž grafa funkcije f. Ako je vaša pretpostavka točna trag točke S odgovara grafu funkcije g.

Upute

Ponovno konstruirajte gornji primjer prema navedenim koracima:
1.Toolbar Image Unesite polinom f(x) = x^2/2 + 1.
2.Toolbar Image Kreirajte novu točku A na funkciji f. Savjet: Tčka A može se kretati samo duž grafa funkcije f.
3.Toolbar ImageKreirajte tangentu a na funkciju f u točki A.
4.Toolbar Image Kreirajte nagib tangente a s naredbom m = Nagib(a).
5.Toolbar Image Definirajte točku S: S = (x(A), m). Savjet: x(A) daje x-koordinatu točke A.
6.Toolbar ImageSpojite točke A i S koristeći alat Dužina.
7.Toolbar ImageUključite trag točke SSavjet: Desni klik na točku S (MacOS: Ctrl-click, tablet: dugi dodir) i odaberite Pokaži trag.
8.Zatvorite Agebarski prikaz ( nemojte označiti opcije čiji prikaz ne želite ) iz     Izbornika Prikaz.
9.Prikažite Unos koristeći Izbornika Prikaz..

Pokušajte sami ...

Zadatak

Zapišite upute za učenike koristeći ove interaktivne igre kako bi izračunali derivaciju polinoma