Uppgift 3 IKT: Geogebra

Författare/skapare:
Elin Martinsson, britten
Geometri - plana figurer och begrepp Nedan finns ett antal plana figurer. Din uppgift är att para ihop rätt begrepp och påstående med rätt figur.

Övning 1

Välj bland figurerna. Vilket begrepp hör till vilken figur? * Kvadrat * Triangel * Cirkel * Rektangel Så här gör du: ¤ Tryck på a=2 ikonen. ¤ Välj ABC Text. ¤ Markera figuren du vill namnge. ¤ Skriv namnet på figuren. ¤ Visa för läraren.

Övning 2

Välj bland figurerna. Vilket begrepp hör till vilken figur? 1) Fyra hörn 2) Inga hörn 3) Tre hörn Så här gör du: ¤ Tryck på a=2 ikonen. ¤ Välj ABC Text. ¤ Markera figuren du vill namnge. ¤ Skriv namnet på figuren. ¤ Visa för läraren.

Övning 3

Välj bland figurerna. Vilket begrepp hör till vilken figur? 1) Sidorna behöver inte vara lika lång 2) Har inga hörn. 3) Motsatta sidor är lika långa 4) 4 lika långa sidor 5) Har inga sidor Så här gör du: ¤ Tryck på a=2 ikonen. ¤ Välj ABC Text. ¤ Markera figuren du vill namnge. ¤ Skriv namnet på figuren. ¤ Visa för läraren.

Övning 4

Välj bland figurerna. Vilket begrepp hör till vilken figur? 1) Två av mig kan bli en kvadrat 2) Dela på mig och jag blir två rektanglar 3) Dela på mig och jag blir två trianglar Så här gör du: ¤ Tryck på a=2 ikonen. ¤ Välj ABC Text. ¤ Markera figuren du vill namnge. ¤ Skriv namnet på figuren. ¤ Visa för läraren.

Övning 5

Välj bland figurerna. Vilket påstående hör till vilken figur? Samma påstående kan stämma på flera figurer. 1) Jag har fyra hörn och fyra lika långa sidor. Vem är jag? 2) Jag har inga hörn och inga sidor. Vem är jag? 3) Jag har fyra hörn och fyra sidor men alla sidor är inte lika långa. Vem är jag? 4) Jag har tre hörn och tre sidor. Vem är jag? Så här gör du: ¤ Tryck på a=2 ikonen. ¤ Välj ABC Text. ¤ Markera figuren du vill namnge. ¤ Skriv namnet på figuren. ¤ Visa för läraren.