Transformacions de la funció sinus

Autor:
JOANA, pbenso
Tema:
Sinus
Observa els canvis a la gràfica segon els valors dels relliscadors a,b,c i d.. En principi posa a =1, b=1, c=0, d=0 1) Modifica els valor d'a i observa les canvis.... Que es conserva i que es modifica?? 2) Torna a=1 i modifica el valor de b... Que es conserva i que es modifica??. Com varia el periòde?? 3) Torna a=b=1 i modifica el valor de c... Que es conserva i que es modifica?? 4) Torna a=b=1 , c=0 i modifica el valor de d... Que es conserva i que es modifica??