Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Aproximant Pi

Utilitza el punt lliscant per augmentar el nombre de costats del polígon inscrit en la circumferència de diàmetre 1. A quin valor s'acosta el perímetre del polígon a mesura que creix el nombre de costats?