Agera och räkna

Tekijä:
P Porras
”Från böcker till aktion och från mekanik till förståelse” Idén med projektet är att frångå bokcentrerad matematikundervisning genom att främja funktionell och diversifierad undervisning. Projektets planering och genomföring görs i nära samarbete med representanter för grundskolan. Målet är att testanvända nya funktionella undervisningspaket som byggs upp till stöd för matematikundervisningen i enlighet med den nya läroplanen. Undervisningen utvidgas till att omfatta läroämnesövergripande helheter i den nya läroplanens (2016) anda, till exempel i anknytning till geometri eller kodning. Målet är att integrera bland annat motion samt undervisning utanför klassrummet. De flesta av uppgifterna är avsedda att kunna genomföras utan dyr specialutrustning. Målet är att utveckla undervisningen så att den lämpar sig för elever på olika nivåer och med olika inlärningssätt. Detta projekt fokuserar på årskurserna 3–6 Materialbanken innehåller funktionella inlärningsmetoder till stöd för läraren och för olika klassnivåer. Idéerna har indelats i klassnivåer och ämnesområden. En del av metoderna lämpar sig för flera olika ämnesområden, men har beskrivits endast på en plats. Ytterligare information kan fås av Päivi Porras (förnamn.efternamn@saimia.fi). Även nya idéer till funktionalitet kan skickas till henne.
Image