Vectorul de poziție - definiție

Subiect:
Vectori
Poziția unui punct A în plan este bine determinată dacă alegem un punct fix O în plan (O = punctul de referință) și vectorul . Vectorul , care determina poziția punctului A în plan se numește vectorul de poziție al punctului A și se notează cu .

Trasează vectorii de poziție ai punctelor B și C.

Reprezintă îm aplicația Geogebra de mai sus vectorul . Scrie vectorul cu ajutorul vectorilor de poziție ai punctelor A și B (alege toate variantele corecte).

Puneți răspunsul aici