תת יחידה 7 - נקודות חיתוך עם הצירים

.ביישומון זה התאימו בין פונקציות קוויות לגרפים שלהן היעזרו בכל מה שלמדתם ביחידות עד כה

שאלה 1

לגרף 1 מתאימה פונקציה

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)

שאלה 2

לגרף 2 מתאימה פונקציה

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)

שאלה 3

לגרף 3 מתאימה פונקציה

Select all that apply
  • A
  • B
Check my answer (3)

שאלה 4

לגרף 4 מתאימה פונקציה

Select all that apply
  • A
  • B
Check my answer (3)

שאלה 5

נמקו את תשובותיכם. דונו על כך עם חבריכם לכיתה