Wat is een vector?

Een georiënteerd lijnstuk  is een lijnstuk met een beginpunt A en een eindpunt B. Dergelijke lijnstukken noemt men vectoren. Vectoren worden veel gebruikt in het rekenen met krachten en bewegingen. Georiënteerde lijnstukken met eenzelfde lengte, richting en zin bepalen dezelfde vector. Je kunt een vector ook aanduiden met een kleine letter: