Usporedni i okomiti pravci - vježbanje i ponavljanje

UPUTE ZA RAD:

Danas ćete rješavati zadatke kojima ćete provjeriti svoje znanje o usporednim i okomitim pravcima. Svaki točno riješen zadatak donosi vam određeni broj bodova. 1. zadatak - 1 bod 2. zadatak - 3 boda 3. zadatak - 1 bod 4. zadatak - 3 boda 5. zadatak - 8 bodova

1. zadatak (1 bod)

Kako zovemo pravce ravnine koji se ne sijeku, tj. koji nemaju nijednu zajedničku točku?

2. zadatak (3 boda)

a) Nacrtaj točke A i B. (1 bod) a) Nacrtaj pravac a koji prolazi kroz točku A. (1 bod) b) Nacrtaj pravac b koji je usporedan s pravcem a i prolazi kroz točku B. (1 bod)

Provjerite jeste li točno riješili drugi zadatak.

Provjerite jeste li točno riješili drugi zadatak.

3. zadatak (1 bod)

Kako zovemo pravce koji se sijeku tako da dijele ravninu na četiri jednaka dijela?

4. zadatak (3 boda)

a) Nacrtaj točke A i B. (1 bod) a) Nacrtaj pravac a koji prolazi kroz točku A. (1 bod) b) Nacrtaj pravac b koji je okomit na pravac a i prolazi kroz točku B. (1 bod)

Provjerite jeste li točno riješili četvrti zadatak.

Provjerite jeste li točno riješili četvrti zadatak.

5. zadatak (8 bodova - Svaki točan odgovor donosi vam po jedan bod.)

5. zadatak (8 bodova - Svaki točan odgovor donosi vam po jedan bod.)

Nadopuni rečenice:

a) Pravci a i b su ______________________________.

b) Pravci a i c su ______________________________.

c) Pravci a i d su _____________________________________.

d) Pravci b i e su _____________________________.

e) Točka B je sjecište pravaca ______ i ________.

f) Točka D je sjecište pravaca _______ i _________.

g) Pravci f i c su _________________________.

h) Pravci _____ i ______ se sijeku u u točki A.

*********************************************************************************************************************

Zbrojite postignute bodove i pronađite ih na ovoj ljestvici: 15 - 16 - Izvrsno si usvojio/la sadržaje o usporednim i okomitim pravcima. 13 - 14 - Vrlo dobro si usvojio/la sadržaje o usporednim i okomitim pravcima. 11 - 12 - Dobro si usvojio/la sadržaje o usporednim i okomitim pravcima. 9 - 10 - Tvoje znanje o usporednim i okomitim pravcima treba biti puno bolje. Nauči pa pokušaj ponovo riješiti ove zadatke. manje od 9 - Nisi dobro usvojio/la ove nastavne sadržaje. Ponovo pažljivo pročitaj sve nastavne sadržaje, pogledaj videolekcije, zamoli učitelja/učiteljicu za pomoć.