Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Geometrické konstrukce vzorce (pokus)

Planimetrie - strana 12/ úloha 2.48. Jsou dány úsečky a a b. Narýsujte úsečku délky (můžete měnit velikost úseček a a b tažením bodu vlevo).