Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Stupčasti dijagram - čitanje / Reading bar graphs

Na temelju stupčastog dijagrama odgovori na zadano pitanje. Upiši odgovor u tekstualni okvir i pritisni tipku <Enter>. Answer a question reading the given bar graph. Enter the value into text box and press key <Enter>.
amvukovic@gmail.com Hvala kolegi Petru Piljiću koji je, dodatkom gumbića i varijable za brojanje bodova, pretvorio ovu vježbu u supač kviz!