Shrnutí kap. 4.2 a 4.3 - zlatý rovnoběžník a log. spirála

Poznámka:

Obě kružnice jsou opsány zlatým gnómonům AYC a AXC. Body D a B nutně leží na těchto kružnicích (obvodové úhly příslušné k tětivě AC jsou 108° u X a Y, takže na opačných obloucích to musí být 72°). Zlatý rovnoběžník se skládá ze dvou zlatých trojúhelníků a příslušejí mu dvě spirály. Kružnice opsaná jednomu (např. ABC) prochází pólem spirály druhého (X). Viz kapitola 3.2 - zlatý rovnoběžník