سالار کلهر (Salar Kalhor)

:نویسنده
World Graphic Design

سالار کلهر

سالار کلهر، یک بازی اندرویدی ساخته شده توسط [عرفان قباسیاه] میباشد. شروع ساخت این بازی در جوئن سال ۲۰۱۵ و اتمام ساخت آن به آگوست سال ۲۰۱۶ برمیگردد. این بازی در ۴ نسخه ساخته شد که فقط نسخه های ۲ و ۴ آن بصورت رسمی به پخش رسیدند. در سال های ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ ممکن است شاهد نسخه جدید و آپدیت شده از این بازی پس‌ از گذشت ۶ سال باشیم.