Moltes simetries!

TALLA LES IMATGES EN DOS PARTS IGUALS DIBUIXANT L'EIX DE SIMETRIA AMB EL SEGMENT VERD.

TOTES SÓN SIMÈTRIQUES? Indica quines de les imatges anteriors no són simètriques:

Observa el següent vídeo:

Després de veure el vídeo escull dues de les figures simètriques. Dibuixa-les a un quadern i traça el segment verd que indica la simetria de la figura.

Alguna de les figures del vídeo no és simètrica? Si n'has trobat alguna, escriu-la a continuació: