ANGLES I SEGMENTS

Tema/es:
Angles
Observa què passa si el que tenim són dues semirectes amb origen comú a O.
Desplaça el punt P. En quantes regions queda dividit el pla? Ara dibuixa els angles fent clic a la casella. Quants angles hi ha? A continuació mira quant mesuren i suma’ls. Desplaça el punt P i observa què passa. A quina conclusió arribes? Explica-ho detalladament. Continua amb els exercicis de l'activitat 5