Trójkąt z dwóch odcinków i kąta między nimi

Kiedy da się stworzyć trójkąt z dwóch odcinków i kąta między nimi

Mając dwa odcinki i kąt (oczywiście o mierze od 0o do 180o) - zawsze można skonstruować z nich trójkąt taki, że między tymi dwoma odcinkami będzie znajdował się nasz kąt.

Konstrukcja trójkąta z dwóch boków i kąta

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: dwa odcinki a i b oraz kąt . Konstrukcja:
  1. Kreślimy prostą i zaznaczamy na niej punkt A.
  2. Rysujemy okrąg o środku A i promieniu takim, jaką długość ma odcinek b.
  3. Oznaczamy jeden z punktów przecięcia tego okręgu z prostą jako B.
  4. Przenosimy kąt tak, aby punkt A był wierzchołkiem nowego kąta, a prosta AB jednym z ramion.
  5. Na drugim ramieniu przeniesionego kąta odkładamy odcinek a, kreśląc okrąg o promieniu a i środku A. Oznaczamy punkt przecięcia okręgu i ramienia jako C.
  6. Trójkąt ABC będzie poszukiwanym trójkątem o bokach a, b i kącie między tymi bokami.