Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

LES DISTANCIES DE BARCELONA

A la construcció “DISTANCIES A BARCELONA” trobaràs una nova activitat interactiva en el mateix entorn de treball que en la de "COORDENADES DE BARCELONA". Aquí, però, tens dos punts mòbils que pots unir amb segments i conèixer la distància que els separa, ja sigui pensant en la distància habitual, (aquella que ens fa dir “la línia recta és la distància més curta entre dos punts”) ja sigui amb la que es coneix com “la distància del taxista” (la distància mínima que ha de recórrer un vehicle per anar d’un punt a un altre en una ciutat on els carrers formen illes quadrades de cases i són de doble sentit de circulació).