Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Toisiaan sivuamattomien ympyröiden yhteiset tangentit

Tämä sovellus liittyy pitkän matematiikan analyyttisen geometrian koetehtävään, jossa piti etsiä ympyröiden ja yhteiset tangetit ja määrittää niiden yhtälöt. Voidaan näyttää, että toistensa ulkopuolisten ympyröiden yhteisien tangettien lukumäärä on aina sama, neljä. Tässä sovelluksessa voit kokeilla tangenttien käyttäytymistä, kun ympyröiden säteet muuttuvat.