Preslikavanja ravnine - koje je moje preslikavanje?

Plava točka se preslikala u crvenu. Pomiči plavu točku i pokušaj odrediti koje je preslikavanje upotrebljeno. Kada otkriješ preslikvanje čeka te još jedno pitanje pa pročitaj i pokušaj staviti odgovarajuću točku, os ili vektor. Moraš sakupiti 20 ili više točnih odgovora. Sretno!
Inspiracija StevePhelps E-udžbenik: What's My Rule? http://www.geogebratube.org/material/show/id/72243