Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Równanie ogólne prostej a wektor prostopadły do niej

Demonstracja relacji między postacią ogólną równania prostej, a wektorem prostopadłym do tej prostej. Poruszaj suwakami z wartościami A,B i C i obserwuj zachowanie się prostej oraz wektora PQ.
  • Ustaw parametry tak, aby rysunek przedstawiał prostą . Co możesz powiedzieć o wektorze ?
  • Manewruj tak parametrami prostej, aby uzyskać wektor .
  • Jaki jest związek współrzędnych wektora z parametrami równania ogólnego prostej?