Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Feynmanův trojúhelník

Máme trojúhelník ABC, vždy v jedné třetině každé jeho strany umístíme postupně body P, Q, R a spojíme je s protilehlými vrcholy. Průsečíky těchto spojnic jsou vrcholy trojúhelníku KLM, tento trojúhelník má obsah jedné sedminy trojúhelníku ABC.