הכפלת שתי פונקציות ליניאריות

Topic:
Calculus

מכפלה של שתי פונקציות ליניאריות: נתונות שתי פונקציות ליניאריות חקרו כל גורם בפני עצמו מבחינת תחומי חיוביות ושליליות ונקודות האפס. ונסו לשער כיצד תיראה פונקציית המכפלה של שני הגורמים. התנסו בדוגמאות מגוונות ככל האפשר ע"י שינוי הפונקציות בתיבות הקלט שלהן

כיצד משפיעה הכפלת שתי פונקציות ליניאריות על נקודות האפס ותחומי החיוביות והשליליות?

סמנו את הטענות הנכונות. מומלץ לבדוק בחירתכם על ידי התנסות.

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
Check my answer (3)
בנו פונקציה  h(x) שתחום החיוביות שלה הוא -1<x<5 המורכבת ממכפלת שני ישרים  g(x), f(x). (שנו את  g(x), f(x) כך שתתקבל  h(x) העומדת בתנאים).
בנו פונקציה  h(x) אי שלילית המורכבת ממכפלת שני ישרים  g(x), f(x). (שנו את  g(x), f(x) כך שתתקבל  h(x) העומדת בתנאים).

נתונות שתי פונקציות ליניאריות. שרטטו בעזרת ה סקיצה של המכפלה של שני הישרים הנ"ל. בדקו תשובתכם על ידי לחיצה כל תיבת הבחירה של מכפלת הפונקציות. לחצו על הכפתור "דוגמא נוספת" לקבלת זוגות ישרים נוספים.

נתונים שני ישרים. שרטטו בעזרת העט סקיצה של המכפלה של שני הישרים הנ"ל. בדקו תשובתכם על ידי לחיצה על התיבה של f(x)*g(x)
נתונים שני ישרים. שרטטו בעזרת העט סקיצה של המכפלה של שני הישרים הנ"ל. בדקו תשובתכם על ידי לחיצה על התיבה של f(x)*g(x)

נתונים שני ישרים. שרטטו בעזרת העט סקיצה של המכפלה של שני הישרים הנ"ל. בדקו תשובתכם על ידי לחיצה על התיבה של f(x)*g(x)

נתונים שני ישרים. שרטטו בעזרת העט סקיצה של המכפלה של שני הישרים הנ"ל.

שאלת סיכום – מה היה שיקוליכם בשרטוט פונקציית המכפלה של שתי פונקציות הנתונות בייצוג הגרפי שלהן (שלוש משימות אחרונות), באילו נתונים גרפיים השתמשתם, וכיצד? בתשובותיכם השתמשו במאפייני הפונקציות (נקודות אפס, תחומי חיוביות ושיליליות וכו').