Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Què és una equació de primer grau amb dues incògnites

Una equació de primer grau amb dues incògnites és una igualtat algèbrica amb dues incògnites, normalment la x i la y, que han de verificar la igualtat Per exemple: x+y=5

Quin parell de nombres fan que aquesta equació sigui certa?

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Comprova la meva reposta (3)

Quantes solucions diríeu que té una equació de primer grau i dues incògnites? Afegeix tres solucions més a les anteriors

Cada parella de x i y que són solució de l'equació, formen un parell ordenat que equivalen a un punt de le'x de coordenades. Per exemple: La solució x=2 i y=3 correspondrien al punt (2,3) de l'eix de coordenades.

Escull l'eina d'edició de punts per incloure el altres punts que equivalen a les diferents solucions de la nostra equació

Què observes? Quina relació hi ha entre els punts?

Ara proba de fer una entrada a la línea de funcions. Col·loqueu-hi l'equació x+y=5

Compara la recta que t'ha sortit amb els punts de l'eix de coordenades anterior que eren solució de l'equació. Què observes?