Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Representa funció polinòmica de primer grau

Mou els punts blaus per tal que compleixin la fórmula de la funció. Pots moure el pla si l'agafes amb el ratolí, i apropar-te i/o allunyar-te amb la seva roda. - Cara encert suma 2 al valor de la nota - Cada error resta 0,2 per cada punt mal col·locat al valor de la nota Es permet un error menor a 0,1