Kolmioita

Tekijä:
Pekka Muotka

KOLMIO (yleinen kolmio)

Kaikki kolme sivua voivat olla eripituisia. Kaikki kolme kulmaa voivat olla erisuuruisia. Sisällys: 1. Yleiskolmio 2. Kolmion luokittelua sivujen perusteella 3. Kolmion luokittelua kulmien perusteella

Esimerkki 1: Yleiskolmio, piirrossymbolit sekä osien nimiä

KOLMIOIDEN LUOKITTELU SIVUJA TUTKIEN

Kolmiot voidaan luokitella sivujen pituuksien perusteella.

Esimerkki 2: Kolmioiden luokittelu sivujen perusteella

Tasakylkinen kolmio

Kolmiossa on kaksi yhtä pitkää sivua. Kolmion kahta yhtä pitkää sivua kutsutaan kyljiksi. Tasakylkisessä kolmiossa on myös kaksi yhtä suurta kulmaan. Kolmatta sivua kutsutaan kannaksi.

Esimerkki 3: Tasakylkinen kolmio, sivujen tarkemmilla nimillä sekä raahattavalla kärjellä.

Tasasivuinen kolmio

Kolmion kaikki sivut ovat yhtä pitkät. Myös kulmat ovat yhtäsuuret. Tasasivuinen kolmio on myös säännöllinen monikulmio.

Esimerkki 4: Tasasivuinen kolmio

KOLMION LUOKITTELU KULMIEN SUURUUKSIA TUTKIEN

Kolmiot voidaan luokitella kulmien suuruuksien perusteella.

Esimerkki 5: Yleiskolmio, piirrossymbolit sekä osien nimiä

Teräväkulmainen kolmio

Kolmion kaikki kulmat ovat alle 90°

Esimerkki 6: Teräväkulmainen kolmio

Suorakulmainen kolmio

Kolmiossa on yksi kulma, joka on 90°. Suoraa kulmaa vastapäistä sivua kutsutaan hypotenuusaksi ja suorakulman viereisiä sivuja kateeteiksi.

Esimerkki 7: Suorakulmainen kolmio

Tylppäkulmainen kolmio

Kolmiossa on yksi kulma, joka on suurempi kuin 90°.

Esimerkki 8: Tylppäkulmainen kolmio

TUTKI KOLMIOIDEN LUOKITTELUA KULMIEN SUURUUDEN MUKAAN