זוויות בין מקבילים וחותך

דף עבודה ויישום דינאמי לחקירה וגילוי של המשפטים על זוויות הנוצרות בין חותך למקבילים. ביישום מופיע זוג אחד של ישרים, שאינם בהכרח מקבילים וחותך, וזוג אחד של ישרים מקבילים וחותך. בכל אחד מהזוגות והחותך יש אפשרות לבדיקה והשוואה בין הזוויות שנוצרות בין החותך לבין הישרים, כך שניתן לגלות את התכונות המיוחדות של הזוויות הנוצרות במצב בו הישרים מקבילים.