Ιδιότητες ορθογωνίου

Ορισμός: Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι το τετράπλευρο που έχει και τις 4 γωνιές του ορθές.

Ερώτηση 1

Τι από τα πιο κάτω ισχύει στο ορθογώνιο;

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Check my answer (3)
Άσκηση Πιο κάτω δίνεται η άσκηση 1 του σχολικού βιβλίου. Να απαντήσετε την πιο κάτω ερώτηση.
Image
Image

Ερώτηση

Σε ποιά από τις ιδιότητες του ορθογωνίου θα βασιστείς για να λύσεις την πιο πάνω άσκηση;

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)