Simbol kruga, krug u arhitekturi, prirodi, nauci, religiji...

Krug kao simbol

Krug kao simbol
Krug se pojavljuje kao simbol raznih stvari kod mnogih naroda, najviše kao simbol Sunca.

Simbol Olimpijskih igara

Simbol Olimpijskih igara
5 krugova, simbol Olimpijskih igara.

Krug u automobilskoj industriji

Krug u automobilskoj industriji
Krugovi se koriste za obeležavanje raznih brendova u automobilskoj industriji.

Krug u arhitekturi

Krug u arhitekturi
Mnoge građevine širom sveta su kružnog oblika. Krug je oduvek bio inspiracija brojnim arhitektima.

Fontane kružnog oblika širom sveta

Fontane kružnog oblika širom sveta
Najpoznatije fontane širom sveta su upravo kružnog oblika.

Voće koje u svom preseku ima krug

Voće koje u svom preseku ima krug
Voće koje svakodnevno jedemo,kao svoj poprečni presek imaju upravo krug.

Krug u prirodi

Krug u prirodi
Mnoge stvari u prirodi su kružnog oblika.

Sunčev sistem

Sunčev sistem
Čitavo postojanje Suncevog sistema zasniva se na krugovima.

Cveće

Cveće
Postoje mnogobrojne vrste cveća koje su kružnog oblika.
Zastave mnogih naroda u svojoj osnovi imaju krug.
Zastave mnogih naroda u svojoj osnovi imaju krug.

Slavki kolač

Slavki kolač
Slavski kolač je uvek kružnog oblika i okreće se u krug.

Čuvena rečenica

Čuvena rečenica
Jedna od najčuvenijih rečenica slavnog Arhimeda.