Doorsnede

tellen met venndiagrammen

De verzameling van alle letters die voorkomen in het woord 'telprobleem' noemen we A. A = {t, e, l, p, r, o, b, l, m} De verzameling van alle letters die voorkomen in het woord 'verzameling' noemen we B. B = {v, e, r, z, a, m, l, i, n, g} De verzameling van alle letters noemen we 'Universum'. Ω = {a, b, c, d, ..., z} doorsnede Welke letters komen zowel voor in 'telprobleem' als in 'verzameling'? Versleep de letters naar de passende deelverzameling. A ∩ B is de verzameling van alle letters die tot A EN B behoren.
A ∩ B is de verzameling van alle letters die tot A EN B behoren.