Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

ORDRES A TENIR EN COMPTE

Tot seguit us deixo ordres que poden ser interessants a utilitzar fent servir el full de càlcul. LLISTES Fer llistes des del full de càlcul. Creació de llistes al full de càlcul, et deixa definir-la amb objectes dependents o objectes lliures i te'ls pot ordenar per fila o columna.
  • Objectes dependents: la llista està definida per les cel·les, així que si modifiques els valors de la taula es modifiquen els valors de la llista.
  • Objectes lliures: la llista està definida per les dades de les cel·les, no guarda cap relació amb el full de càlcul.
Image
Image
Si mirem la finestra algebraica veurem que:
  • La llista l1 està definida per les caselles, per tant, si modifiquem les dades de les caselles la llista es modificarà
  • la llista l2 està definida per valors numèrics, no tindrà cap relació amb les dades del full de càlcul, només en el momment de crear-la.
Omplir cel·les automàticament a partir d'un full de càlcul Les llistes tenen el problema que tots els elements de la llista funcionen junts i per tant si definim el color de la llista aquest s'aplica a tots els elements. Una possible solució al problema és fer que cada un dels elements de les dades d'un full de càlcul es copien en el full de càlcul i en aquest definim el color de cada cel·la. Ordres a investigar:
  • OmpleCel·les
  • OmpleColumna
  • OmpleFila
Convertir una llista amb un DESPLEGABLE Alguna vegada has fet una llista i t'agradaria que es converteixi amb un desplegable per fer-ho més visual i no utilitzar una barra lliscant? Doncs també es pot, selecciones la llista i obres les propietats i a la pestanya Bàsic veuràs que pots seleccionar "Mostra com un desplegable". A la imatge següent es mostra:
Image
Ara el problema és un cop seleccionat amb el desplegable, com saber què s'ha seleccionat.... ElementSeleccionat( nom llista ), en el meu cas es diu volum.... I ja tenim una llista desplegable i visual per escollir alguna opció d'aquesta....
Image
Fer llistes a partir de la cel·la inicial i final de le cel·les. Llistes només d'una fila: Podem fer llistes agafant les dades des d'una cel·la fins a una altre definint-les entre claus i amb dos punts entre els noms de les cel·les. Exemple: {A1:C1} Si mirem la imatge següent i féssim {A1:C1} ens donaria una llista tipus l1={1,2,2} que sempre seran valors dependents per tant estarà definida com a l1={A1,B1,C1}, si modifiquem les cel·les es modifiquen els valors. Llistes agafant diferents files i columnes: En cas d'escollir dues columnes diferents {A1:C2} el programa els col·loca tots dins la mateixa llista agafant primer els elements per columnes i després per files.
Image
Llista en forma de matriu Si el que volem és fer una matriu amb les dades de les cel·les, podriem fer-ho utilitzant seqüencies i creant una llista dins d'una altre llista.

Per fer aquesta matriu necessitem utilitzar les ordres:

  • Objecte (nom de l'objecte com a text)
  • Element (llista, posició)

Hem de tenir en compte que les cel·les tenen com a nom la combinació d'una lletra majúscula (columna) i un nombre (fila). Per això utilitzarem la ordre objecte i combinarem una lletra que pugui variar i un nombre també variable les dues variables seran a partir d'una seqüència.

Per poder utilitzar una lletra majúscula i que canvï jo utilitzo una llista on cada element és la lletra per ordre alfabètica. lletra = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"} IMPORTANT!!, perquè ho agafi com a text s'ha de posar entre " ", exemple: "A" Si volem fer una llista de la primera fila d'aquesta manera faríem: m1=Seqüència(Objecte(Element(lletra, i) + 1), i, 1, 5)

Element(lletra, i) ens dona l'element de la i de la llista lletra, si és un 1 ens torna A, si 2 ens torna B, etc... Objecte(Element(lletra, i) + 1) ens torna el valor de la casella formada per la lletra que ens dona l'objecte i el valor numèric, en aquest cas 1, és a dir, ens donarà els valors de les cel·les A1, B1, C1, etc....

Ara per fer la matriu simplement posarem la ordre anterior dins d'una altre seqüència on farem variar el valor 1 que fa referència a la fila. Seqüència(Seqüència(Objecte(Element(lletra, i) +j), i, 1, 5), j, 1, 6) I ja tenim la matriu, podeu veure la imatge:
Image
També deixo un document de Geogebra amb la matriu.
NOMS DELS OBJECTES Podem posar un nom diferent als punts perquè es vegin només lletres utilitzant la llegenda, però té un problema, si arrossegues un punt i en crees altres la llegenda sempre es manté invariable, ja que no es pot lligar amb dades externes a aquesta. Possible solució: Col·locar un text a la cel·la del costat i definir la seva posició com el punt de la cel·la lateral. Aquesta dada de posició si que varia al arrossegar els punts i aconseguirem tenir lletres diferents a tots els punts de forma fàcil. AGAFAR LES DADES D'UNA CASELLA QUALSEVOL Si volem utilitzar les dades d'una casella només cal posar el codi de la cel·la i ja està, però què passa i volem fer que a partir d'una barra lliscant ens esculli caselles variables? Podem utilitzar l'ordre OBJECTE. Aquesta ordre ens serveix per seleccionar un objecte a partir de caràcters numèrics i alfanumèrics.... Per exemple si vull la dada de la columna A i la fila pot variar a partir d'una barra lliscant que es diu fila, escriuríem: Objecte("A"+ fila) El text sempre ha d'anar entre cometes i entre les diferents dades sempre hi ha d'haver els signe de suma.