Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Rumfang af et cirkeludsnit

Lav en cirkel med en radius på 20 cm Skær/klip et snit ind til midten. Forestil jer nu at i klipper vinkel på 15grader ud af cirklen, sæt de ny kanter sammen, mål rumfanget. Undersøg følgende prøv jer frem, lav et diagram Hvis jeg vil have et så stort et rumfang som muligt – hvor meget skal jeg klippe væk?
Lav en kegle, når du har klippet et udsnit ud af cirklen Hvornår er rumfanget størst