Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Koordinatform

Vektorer på koordinatform

Enhetsvektorerna och är riktade längs med de positiva koordinataxlarna och har längden 1 l.e. Vi kan uttrycka komposanterna med hjälp av enhetsvektorerna enligt , , där och är komposanternas koordinater.

Undersök! Vad händer med koordinaterna när du ändrar på vektorns ändpunkt?

Tänk dig vektorn som en visare. Placera vektorn så att vinkeln mellan den positiva x-axeln och vektorn blir 225 grader (dvs riktning sydväst) och storleken på vektorn är längdenheter. Vilka koordinater har denna vektor?