Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Vybrané příklady

Vázaný extrém
Lagrangeův multiplikátor
Příklady na extrémy funkcí jedné proměnné
Součet tří vyznačených stran obdélníka (např. délka plotu u domu) je 70. Při jakých rozměrech bude obsah maximální?
Podstava krabice je čtvercová a součet výšky a šířky krabice je 50. Při jaké šířce krabice bude objem maximální?