Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Afstand van punt tot rechte met geodriehoek

Je kan een geodriehoek gebruiken om de afstand van een punt tot een rechte te bepalen. Teken daartoe vooreerst de loodlijn vanuit het punt op de rechte. Bepaal vervolgens het voetpunt. Meet de gevraagde afstand.