Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Kulová plocha

Rovnoběžky a poledníky

Návod

Pro drátěný model nepoužijeme nástroj koule Toolbar Image ale vytvoříme sféru jako rotační plochu, například rotací kružnice c v souřadnicové rovině nákresny (x, y) okolo souřadnicové osy x.
  1. Zadáme dod B = (2, 0, 0) kružnice a nástrojem "Kružnice daná osou a bodem" sestrojíme tvořící kružnici c. Osou je souřadnicová osa z (modrá).
  2. Rotační plochu můžeme zadat z ikonové nabídky 3D grafického náhledu nebo příkazem plocha(c,360°,OsaX). Poznámka: změníme-li úhel rotace na 180°, změní se hustota vykreslených parametrických křivek drátěného modelu.
  3. Nastavíme zobrazení plochy - otevřeme okno Vlastnosti objektu a v liště Barva nastavíme neprůhlednost na 0.
  4. Upravíme nákresnu, aby byly zobrazeny skutečně jen objekty, které chceme vytisknout - schováme osy, souřadnicovou rovinu, popisy.