Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Ruch jednostajny prostoliniowy.

Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch po linii prostej ze stałą prędkością. Wzory: 1. Równanie ruchu: x=x0+Vx*t, gdzie x0 - współrzędna położenia początkowego, x - współrzędna położenia w dowolnej chwili t, Vx - współrzędna prędkości, t - czas. 2. Droga: S=V*t, gdzie S - droga, V - wartość prędkości.