Arşimet'in Tekerlek Paradoksu

Eş merkezli iki tekerlek birbirlerinden bağımsız hareket edemiyecek şekilde birbirlerine tutturulmuştur. Hareket başlamadan önce, tekerleklerin yere değdikleri noktaları X ve Y'dir. Play tuşuna basarak veya M merkez noktası yardımıyla tekerlekleri yuvarlayınız. Büyük tekerlek ile AB yolunun birbirlerine değdikleri noktalar kırmızı renke ve küçük tekerlek ile CD yolunun birbirlerine değdikleri noktalar yeşil renke dönüşmektedir.