Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Pojam sukladnosti trokuta

Za dva trokuta kažemo da su sukladna, ako se mogu položiti jedan na drugi tako da se potpuno preklapaju. Zadatak. Trokut s oznakom T sukladan je jednom od preostala tri trokuta. Preklapanjem treba otkriti koji je to trokut. Trokut T je nepomičan, a ostale se može pomicati i zakretati povlačenjem vrhova.

Simbol za sukladnost

Simbol za sukladnost je . Pišemo na primjer .