Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Talesov teorem

Tales Milećanin (ili Tales iz Mileta) veliki je grčki koji se smatra prvim zapadnjačkim filozofom i ocem znanosti. Živio je u na prijelazu 7. i 6. stoljeća prije Krista. Kao i svi grčki matematičari, sve je matematičke probleme razmatrao kroz geometriju. Tales je razmatrao jedan poseban slučaj teorema o obodnom i središnjem kutu. Taj se poseban slučaj njemu u čast zove Talesov teorem. Podsjeti se što tvrdi teorem o obodnom i središnjem kutu. Kolika je mjera središnjeg kuta ako razmatramo promjer kružnice? Kolika je onda mjera pripadnog središnjeg kuta? Posluži se interaktivnim uratkom i izvedi zaključak! U bilježnicu konstruiraj taj slučaj te zapiši zaključak. Zaključak provjeri klikom na potvrdni okvir Talesov teorem.