Constructie van een toren

Opgave

Combineer een cilinder en een kegel en construeer een toren door onderstaand stappenplan te volgen.

Probeer het zelf...

Instructies

1.Toolbar ImageSelecteer de knop Nieuw Punt tool en creëer een punt C = (0, 0, 5).
2.Toolbar ImageActiveer de knop Cilinder. Selecteer de punten A en B om een cilinder te creëren. Typ in het dialoogvenster 2 als straal van de cilinder en bevestig met OK.
Tip: Je kunt zowel de coördinaten als de punten zelf selecteren om een cilinder te creëren.
3.Toolbar ImageActiveer de knop the Kegel en selecteer de punten B en C. Typ in het dialoogvenster 2.2 als straal en bevestig met OK.
4.Toolbar ImageSelecteer de knop Verplaatsen en versleep punt C om zijn positie te wijzigen. 
5.Toolbar ImageSelecteer de knop Roteer 3D tekenvenster en versleep het 3D tekenvenster om de toren te roteren.