Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

RAZDALJA MED VZPOREDNIMA RAVNINAMA

Poglejmo kako merimo razdaljo med VZPOREDNIMA RAVNINAMA.

Razdalja d(σ,τ), kjer σ // τ

Ali so v relaciji koeficienti enačb dveh  vzporednih ravnin? Kako dobimo razdaljo? Opiši tvoje ugotovitve!