မသိကိန်းနှစ်လုံးပါသည့်ညီမျှခြင်းကို မေတြစ်အဖြစ်ပြောင်းခြင်း

ညီမျှခြင်းများကို တွက်ချက်ရာတွင် မေတြစ်ဖြင့်တွက်ချက်ပါကပိုမိုလျှင်မြန်သည်။ သို့ရာတွင်အချို့သောချွင်းချက်များလည်းရှိသည်။
ညီမျှခြင်းတစ်ခုသည် မျည်းကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သို့ဖြစ်၍ ညီမျှခြင်းများ များလာခြင်းသည် မျဉ်းကြောင်းအရေအတွက်များလာသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ညီမျှခြင်းများ၏အဖြေသည် x နှင့် y ဝင်ရိုးတစ်ခုခုတွင်ထိတွေ့ကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် ဖြစ်လာသည့်အမှတ်များကို ဂရပ်မှတဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ယင်း ဂရပ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဖြေရှာနိုင်သော်လည်း ညီမျှခြင်းများအလွန်များပြားလာခဲ့လျှင်မူ ဤနည်းဖြင့်တွက်ချက်ရန်မလွယ်ကူတော့ချေ။ သို့ဖြစ်၍ ညီမျှခြင်းများကို မေတြစ်ပုံစံပြောင်းလဲခဲ့လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူ၍ လျှင်မြန်စွာတွက်ချက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လီနီယာမဟုတ်သည့်ညီမျှခြင်းများကိုလည်း တွက်ချက်ရာတွင် မေတြစ်နည်းဖြင့်တွက်ချက်နိုင်သေးသည်။ နှင့် ညီမျှခြင်းမှတဆင့်မြှောက်ဖော်ကိန်းများကိုဆွဲထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ {{A,B},{C,D}} -> E ညီမျှခြင်းထဲမှမြှောက်ဖော်ကိန်းများ {{u},{v}} -> F ညီမျှခြင်းတဖက်ရှိ ဂဏန်းတန်ဖိုးများ သို့ဖြစ်၍ X = inv(E)*F ဖြင့်တွက်လျှင် x နှင့် y တန်ဖိုးကိုရမည်ဖြစ်သည်။