Räta linjen

Författare/skapare:
Fredrik Nordling
1. Vad händer med grafen när du ändrar m? 2. Vad har m-värdet med skärningspunkten av y-axeln att göra? 3. Hur stort är m när linjen blir en proportionalitet? 4. Vad händer med grafen när du ändrar k? 5. Vad har k-värdet med grafens lutning att göra? 6. Ge exempel på en rät linje (y=kx+m) som aldrig skär x-axeln oavsett hur stort koordinatsystemet är. 7. Kan du skapa en linje som aldrig skär y-axeln (Bortse från att figuren ovan inte tillåter alla k- och m-värden.) 8. Låt k=-3 och m=4. Bestäm en punkt som ligger på linjen. 9. Bestäm k-värdet på en linje som går genom punkterna (1,2) och (3, 6). 10. Bestäm m-värdet för linjen i uppgiften ovan.