Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

IZREK POVPREČNE VREDNOSTI

Poglejmo, kateri je geometrijski pomen izreka povprečne vrednosti . Izberi si zvezno funkcijo y=f(x) in intervalu [a, b]. Povprečna vrednost f(p) funkcije f na intervalu [a,b] je število, ki leži med najmanjšo in največjo funkcijsko vrednostjo funkcije f na intervalu [a,b].
Določi interval (a,b) tako, da bo tu funkcija pozitivna. Kateri je geometrijski pomen tega izrek?