Z test srednjih vrijednosti

Zadatak

U velikom gradu, test čitanja provodio se sa studentima čitave populacije (srednja vrijednost bodova je iznosila 100 a  standardna devijacija 12 bodova). U određenoj školi, na uzorku od 55 studenata postignuta je srednja vrijednost od samo 96 bodova. Je li srednja vrijednost uzorka značajno manja od srednje vrijednosti čitave studentske populacije?

Isprobajte sami...

Upute

1. Otvorite karticu Statistika.
2. Izaberite s padajućeg izbornika Z test srednjih vrijednosti.
3. Za Nultu hipotezu unesite , što je srednja vrijednost čitave studentske populacije.
4. Odaberite kao opciju Alternativne pretpostavke.
5.U sekciji Uzorak, uvrstite ,  standardna devijacija , i  veličina uzorka .
6.Provjerite sekciju Rezultat kako biste interpretirali vrijednosti relevantnih  parametara vašeg statističkog testa.
Napomena: GeoGebra automatski računa standardnu grešku (SP), Z-vrijednost (Z), i odgovarajuću vjerojatnost baziranu na normalnoj razdiobi (P).