Test1

1.

1.

Koja je funkcija prikazana grafom?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

2. U kojoj točki pravac siječe os y ?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

3. Nultočka funkcije je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

4.

4.

Što je zajedničko nacrtanim pravcima? (više točnih odgovora)

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

5.

5.

Što je zajedničko nacrtanim pravcima? (više točnih odgovora)

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

6. Serviser kućanskih aparata naplaćuje dolazak u kuću 70 kn, a svaki sat rada cijeni 100 kn. Koja linearna funkcija opisuje cijenu servisera ovisno o vremenu rada?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)