Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Pista skate

Per fer la pista d'skate caldrà seguir les següents instruccions:

1. Utilitzeu el polinomi d'exemple per crear la vostra pista d'skate. 2. Heu de moure els punts lliscants fins trobar la forma de la pista que us agradi més. 3.Utilitzeu, com a màxim tres arrels no enteres (és a dir amb decimals), i la resta d'arrels sense decimals. 4. Recordeu que els paràmetres pn ens donen punts de tall a l'eix X que van modulant les ones del polinomi. 5. El paràmetre a ens permet encongir o allargar verticalment la nostra pista d'skate